Güngören Belediyesi 25 Memur alımı yapacak! En az liseKamu Personel Alımı

4 Temmuz 2022 - 11:25

Güngören Belediyesi 25 Memur alımı yapacak! En az lise

Güngören Belediyesi 25 Memur alımı yapacak! En az lise
Son Güncelleme :

26 Mayıs 2022 - 2:40

37 Okuma

Güngören Belediyesi KPSS 60 puan şartlı 25 memur alımı yapacak. En az lise mezunu memur alımı başvuru detayları haberimizde.

Kamu kurumları memur alımları devam ediyor. Son olarak Resmi gazete’ de yayımlanan ilanda, Güngören Belediyesi bünyesindeki eksikliği gidermek adına 25 memur alımı yapılacağını duyurdu. Belediye memur alımında adaylarda en az lise mezunu şartı ararken, adaylarda ayriyeten KPSS 60 puan şartı arayacaktır. Bu bağlamda Güngören belediyesi memur alımında adaylarda hangi şartları arayacak? başvurular nasıl yapılacak? işte detaylar…

GÜNGÖREN BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

İstanbul ili Güngören Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa
tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi,
adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş
kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

2 UNVANDA MEMUR ALIMI YAPILACAK!

Güngören belediyesi 657 sayılı devlet memurları statüsünde, 20 Zabıta memuru ile 5 memur alımı yapacak.

ADAYLARDA HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Güngören Belediyesi yukarıda belirtilen tablo1, 2 ve 3′ te belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
  bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
  devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
  aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
  çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
  yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
  ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların
  karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
  çıkarılmış olmamak,
 • Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanununun 48 inci Maddesinin (A)
  fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A Maddesinde yer
  alan özel şartlara göre Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve
  ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,
  kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında
  (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır. (Boy
  ve kilo tespitleri başvuru evrakları alınmadan önce yapılacaktır.)
 • Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
  doldurmamış olmak,
 • 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
  nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
BAŞVURU TARİHİ YERİ VE ZAMANI

Güngören Belediyesi 25 memur alımı başvuruları 29 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında, aşağıda belirtilen ‘BAŞVURU BELGELERİ’ ile birlikte, Güven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile başvuru yapılabilecek.

Adaylar ayriyeten Belediye mail [email protected] adresine’ de başvuru yapabilecekler.

DİKKAT: Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Güngören Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını
yapacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU KILAVUZU