Hakimler ve Savcılar Kurulu 4/B Sözleşmeli 27 Memur alımı yapacak! HSK Başvuru Şartları neler?Kamu Personel Alımı

3 Temmuz 2022 - 14:56

Hakimler ve Savcılar Kurulu 4/B Sözleşmeli 27 Memur alımı yapacak! HSK Başvuru Şartları neler?

Hakimler ve Savcılar Kurulu 4/B Sözleşmeli 27 Memur alımı yapacak! HSK Başvuru Şartları neler?
Son Güncelleme :

13 Mayıs 2022 - 1:50

87 Okuma

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 4/B sözleşmeli 27 memur alımı yapacak. HSK KPSS şartlı personel alımı başvuru şartları ve unvanlar yazımızda.

HSK Duyurdu! Kamu kurumu Bünyesine daimi kadroda görevlendirilmek üzere, 4/B Sözleşmeli 27 memur alımı yapılacaktır. Başvurular 3 haziranda sona erecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu yayımlanan ilanda, 3 farklı unvanda memur alımı yapılacağını belirti. Peki hangi unvanlarda memur alımı yapılacak? Adaylarda hangi şartlar aranacak? Başvuru tarihi yeri ve zamanı nedir? işte detaylar…

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU MEMUR ALIMI İLAN METNİ:

Hâkimler ve Savcılar Kurulu HSK Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve/veya sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre 15 sözleşmeli büro personeli, 5 sözleşmeli şoför ve 7 sözleşmeli hizmetli alımı yapılacaktır.

ADAYLARDA HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

HSK 4/B Sözleşmeli memur alımı için, adaylarda aranan genel başvuru şartları;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Türk vatandaşı olmak,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Son başvuru günü olan 03/06/2022 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak ve 1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

UNVANA GÖRE KPSS ŞARTI NEDİR?

Sözleşmeli büro personeli unvanı için:

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak,

Sözleşmeli şoför ve hizmetli unvanı için;

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise
mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

MEMUR ALIMI BAŞVURU TARİHİ YERİ VE ZAMANI

Hâkimler ve Savcılar Kurulu HSK 27 memur alımı başvuruları 30 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında aşağıda belirtilen ‘başvuru belgeleri’ ile birlikte Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu bağlamda başvurular şahsen yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU BELGELERİ

Sözleşmeli büro personeli pozisyonu başvurusu için belgeler:

 • İş talep formu, (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir)
 • Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği, (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle adayların getireceği belge fotokopilerinin HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir.)
  Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise diploma örneği ile birlikte başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği, (Noter tarafından
  veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle adayların getireceği belge fotokopilerinin HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir.)
 • KPSS-2020 sınav sonuç belgesi.

Sözleşmeli şoför pozisyonu başvurusu için belgeler:

 • İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),
 • En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir belge,
 • KPSS-2020 sınav sonuç belgesi,
 • Sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi.

Sözleşmeli hizmetli pozisyonu başvurusu için belgeler:

 • İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),
 • En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir belge,
 • KPSS-2020 sınav sonuç belgesi.

BAŞVURU KILAVUZU