İçişleri Bakanlığı 3546 4/B Sözleşmeli Personel Alımı yapacak!Kamu Personel Alımı

4 Temmuz 2022 - 11:15

İçişleri Bakanlığı 3546 4/B Sözleşmeli Personel Alımı yapacak!

İçişleri Bakanlığı 3546 4/B Sözleşmeli Personel Alımı yapacak!
Son Güncelleme :

26 Mayıs 2022 - 15:23

97 Okuma

İçişleri Bakanlığı bünyesine en az lise mezunu KPSS 60 puan şartlı 4/B Sözleşmeli kamu personel alımı yapılacaktır. Yazımızda belirtilen unvanlarda 3546 personel alınacak. Başvurular 21 Haziran’da sona eriyor. Peki, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nedir? tüm detaylar haberimizde.

İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu! 4/B Sözleşmeli personel alınacak. Resmi Gazete’ de Yayımlanan ilana göre, İçişleri Başkanlığı’na Restoratör, mühendis, şehir plancısı, sosyal çalışmacı, büro personeli, avukat, mütercim/tercüman, tekniker, arşiv uzmanı, destek personeli, koruma ve özel güvenlik görevlisi, psikolog, diğer teknik hizmetleri, programcı unvanlarında 3546 kamu personeli alımı yapılacaktır. Peki, İçişleri Bakanlığı sözleşmeli kamu personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Milli Saraylar İdaresi personel alımı başvuru şartları!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki Ek-1/a ve Ek-l/b sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyon unvanlarına toplam 3.546 adet personel alımı yapılacaktır.

ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla, adayların tercih sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 5 katı aday değerlendirilmeye alınacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İçişleri Bakanlığı 4/B sözleşmeli 3546 kamu personel alımı başvuruları 17 Haziran – 21 Haziran tarihleri arasında, İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri
Düzenleme ve Sınav Başvuru linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır. Ancak adaylara kolaylık sağlamak amacıyla 14-16 Haziran 2022 tarihleri arasında “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linkine adaylar erişim sağlayarak profil bilgilerinin güncel/son halini düzenleyebilecekler ve bu bilgilerini sınav başvuru esnasında kullanabileceklerdir. Başvuru hakkında daha fazla bilgi için başvuru kılavuzunu inceleyin.

GENEL VE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Bakanlık 4/B Sözleşmeli kamu personeli alımı için adaylarda genel ve özel başvuru şartları arayacaktır. Bu bağlamda adaylarda aranan başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir.

Genel Başvuru Şartları;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,
 • Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 sonrasında doğanlar),
 • ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,
 • Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 5 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.

Unvana Göre Özel Başvuru Şartları;

KÂĞIT RESTORATÖRÜ:

Fakültelerin Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Taşınabilir Kültür Varlıklarını
Koruma, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Sanat Eserleri Konservasyonu ve Restarasyonu
bölümlerinin herhangi birinde Lisans mezunu olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

ARŞİV UZMANI:

Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik veya Kütüphanecilik lisans
programından ya da programında Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça derslerinden en az birine yer
veren lisans bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

AVUKAT:

a-Hukuk Fakültelerinden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen
yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

b-Barodan veya noterden onaylı Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

PSİKOLOG:

Fakültelerin Psikoloji bölümünden mezun olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI:

Fakültelerin Sosyal Hizmet, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler bölümlerinden birisini bitirmiş
olmak veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim
kurumlarından birisini bitirmiş olmak.

PROGRAMCI:

1- Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik,
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
ile fakültelerin Matematik, Fizik, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim
Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Enformasyon Teknolojileri, Matematik-Bilgisayar,
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki Yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak.

2- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip
olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

TEKNİKER (HARİTA, ELEKTRİK-ELEKTRONİK):

Harita Teknikerliği için;

Meslek Yüksek Okullarının Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği,
Harita ve Kadastro ön lisans bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini
bitirmiş olmak,

Elektrik-Elektronik Teknikerliği için;

Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Endüstriyel
Elektronik ön lisans bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ (GRAFİKER):

Fakültelerin Grafik, Fotoğraf ve Grafik Sanatlar (Grafik), Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım,
Grafik Sanatlar, Grafik Sanatları, Grafik Tasarım ve Grafik Resimleme ve Baskı Bölümlerinin herhangi
birinden Lisans mezunu olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen
bölümlerden mezun olmak,

MÜHENDİS :

Elektrik- Elektronik Mühendisi:

Fakültelerinin elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği
veya elektronik ve haberleşme mühendisliği bölümlerinden mezun olmak veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kuramlarından birisini
bitirmiş olmak.

Makine Mühendisi:

Fakültelerin Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine
ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu
tarafından kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

Bilgisayar Mühendisi:

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve
Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin
herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumu tarafından kabul edilen bölümlerden
mezun olmak.

Harita Mühendisi:

Fakültelerin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği
lisans programlarının herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen
yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

Yazılım Mühendisi:

Fakültelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
(İngilizce) ve Yazılım geliştirme bölümlerinin herhangi birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

Endüstri Mühendisi:

Fakültelerin Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği
Programları, Endüstri Sistemleri Mühendisliği bölümlerinin veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,.

İnşaat Mühendisi:

Fakültelerin İnşaat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği (İngilizce) lisans programlarının herhangi
birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumlarınca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki
öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,

ŞEHİR PLANCISI :

Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini
bitirmiş olmak.

MÜTERCİM- TERCÜMAN(İngilizce):

1- Fakültelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve
Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim- Tercümanlık, İngilizce-Fransızca
Mütercim ve Tercümanlık, Çeviribilim (İngilizce), bölümlerinden birisini bitirmiş olmak

2- Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (B) düzeyinde İngilizce YDS belgesine sahip
olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan (CPE, CAE, TOEFL İBT ve PTE
AKADEMİK) bir belgeye sahip olmak.

BÜRO PERSONELİ :

Lisans Mezunları İçin

 • Lisans mezunu olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin
  feshedilmesi durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak
  gerekmektedir.

Ön Lisans Mezunları İçin

 • Ön lisans mezunu olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin
  feshedilmesi durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak
  gerekmektedir.
DESTEK PERSONELİ :

Şoför:

 • Lise ve dengi okul mezunu olmak,
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin
  feshedilmesi durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak
  gerekmektedir.

Temizlik Görevlisi:

Lise ve dengi okul mezunu olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak,

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşmenin
feshedilmesi durumunda, son başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak
gerekmektedir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Silahlı):

1- Lise ve dengi okul mezunu olmak,

2- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına (silahlı ibareli) sahip olmak,

3- 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un “Özel Güvenlik
Görevlilerinde Aranacak Şartlar” başlıklı 10 uncu maddesinde yer alan;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

c) 18 yaşını doldurmuş olmak,

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
  olmamak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel
  hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde
  suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
  aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
  dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam
  etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

f) Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,
g) 14 üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak,
h) Güvenlik soruşturması olumlu olmak,

4- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci
Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UNVANA GÖRE PERSONELLERE NE KADAR ÜCRET ÖDEYECEK?

Personel alımına ilişkin başvurusu kabul edilen ve istihdamı gerçekleşen adaylara içişleri bakanlığı  tarafından yapılacak olan, ödemeler aşağıda belirtilen tablo1,2 ve 3′ te gösterilmiştir.

içişleri bakanlığı personellere yapılacak ödemeler tablo 1 içişleri bakanlığı personellere yapılacak ödemeler tablo 2 içişleri bakanlığı personellere yapılacak ödemeler tablo 3

BAŞVURU KILAVUZU