Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak! Başvuru detaylarıKamu Personel Alımı

4 Temmuz 2022 - 11:46

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak! Başvuru detayları

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak! Başvuru detayları
Son Güncelleme :

10 Mayıs 2022 - 8:48

18 Okuma

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli 3 Bilişim Personeli alımı yapılacağını duyurdu! Başvurular 24 Mayıs tarihinde sona erecek. Kamu kurumu personel alımına ilişkin detaylar haberde.

Kamu kurumları Sözleşmeli personel alımları devam ediyor. Son olarak 10 Mayıs tarihli resmi gazete ilanına göre Marmara Üniversitesi bünyesine 1 Kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 1 Kıdemli ağ uzmanı ve 1 Sistem uzmanı unvanında 3 Bilişim Personeli alımı yapılacağı belirtildi. Peki adaylarda hangi şartlar aranacak? Başvurular nasıl yapılacak? İşte ayrıntılar..

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI İLAN METNİ

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

ADAYLARDA KPSS ŞARTI ŞARTI ARANACAK!

Başvuruda bulunacak adayların 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) KPSSP3 puanı ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavına (sınavlarına) girmiş olması gerekmekte olup, yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınavlara
çağrılacak adayların belirlenmesinde; KPSS P3 puanının %70’i ile YDS veya denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınav puanının %30 u alınarak oluşturulacak olan toplam puan temel alınacaktır. (Belge ibraz etmeyenlerin KPSS Puanı 70, yabancı dil puanı ise sıfır (0) olarak değerlendirilecektir.)

Sınava çağırılacak adayların sıralaması en yüksek toplam puandan en düşük toplam puana doğru yapılacak olup, ilan edilen bilişim personeli sayısının 10 (on) katı kadar aday sınava çağrılacaktır.

ADAYLARDA HANGİ ŞARTLAR ARANACAK?

Marmara Üniversitesi Sözleşmeli 3 Bilişim Personeli alımı için adaylarda aranan genel başvuru şartları;

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
 • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, Elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Yukarıda belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik Bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
  Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı
  Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 • Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

UNVANA GÖRE ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Üniversite sözleşmeli 3 Bilişim Personeli alımı başvuruları 10 Mayıs – 24 Mayıs tarihleri arasında Marmara Üniversitesi persis.marmara.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda online olarak gerçekleşecektir. Bu bağlamda adaylarda başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerek belgeler aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU BELGELERİ
 • Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş,
 • Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti veya e-devlet çıktısı,
 • Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği,
 • En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim veya
  sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. Ancak transkripte programlama dillerinin açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir,
 • Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak
  belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge.)
 • KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.)
 • İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı
  gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),
 • Son üç ay içinde alınmış Adli Sicil Belgesi, (E-devlet üzerinden alınabilmektedir)
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yaptığını veya muaf olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği, belgeleri sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU KILAVUZU

Bu ve bunun gibi kamu kurum ve kuruluşları personel temin haberleri için lütfen bizi takip edin.