NKÜ Sözleşmeli 12 HEMŞİRE alımı yapacak! Online BaşvuruKamu Personel Alımı

28 Haziran 2022 - 20:45

NKÜ Sözleşmeli 12 HEMŞİRE alımı yapacak! Online Başvuru

NKÜ Sözleşmeli 12 HEMŞİRE alımı yapacak! Online Başvuru
Son Güncelleme :

23 Mayıs 2022 - 22:10

15 Okuma

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ)  lisans mezunu sözleşmeli 12 hemşire alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru şartları ve online başvuru bilgileri yazımızda.

Kamu Kurumları personel alımları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Resmi gazete’ nin 23 Mayıs tarihli yayımlanan sözleşmeli personel alımı ilanına göre, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ)  bünyesinde eksikliği gidermek adına KPSS P3 puan türü esasa alınarak lisans mezunu 12 hemşire alımı yapılacaktır. Peki adaylarda hangi şartlar aranacak? Başvurular nasıl yapılacak? işte detaylar…

NKÜ SÖZLEŞMELİ HEMŞİRE ALIMI İLANI

Üniversitemiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 12 (oniki) adet sözleşmeli Hemşire alınacaktır.

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

NKÜ Sözleşmeli 12 hemşire alımı için, adaylarda aranan genel başvuru şartları şu şekilde sıralanmıştır.

Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenmiş suçlardan mahkum olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) sözleşmeli hemşire alımı için adaylarda ayriyeten aranan özel şartlar;

  • 2020 KPSS sınavına girmiş olmak,
  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
  • Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,
  • Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
  • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

NKÜ 4/B Sözleşmeli 12 hemşire alımı başvuruları 23 Mayıs – 6 Haziran tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru belgelerini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) http://www.nku.edu.tr/ internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

BAŞVURU BELGELERİ

1 – Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).
2 – Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
3 – KPSS sınav sonuç belgesi
4 – Fotoğraf
5 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

BAŞVURU KILAVUZU